Fugle
TilbageAgerhøne

Allike

Alm. Ryle

Bjergand

Bjergvipstjert

Blishøne

Blåmejse

Bogfinke

Broget fluesnapper

Brushane

Bynkefugl

Canadagås

Dobbelt bekkasin

Edderfugl

Engpiber

Fasan

Fiskehejre

Fiskeørn

Fjeldvåge

Fyrremejse

Gransanger

Gravand

Grønbenet rørhøne

Gul vipstjert

Havesanger

Høgeugle

Kernebider

Lapugle

Lavskrige

Lille præstekrave

Løvsanger

Natugle

Nordisk Lappedykker

Pileværling

Rødben

Rød Glente

Rødrygget Tornskade

Rødstjert

Rørhøg

Rørspurv

Råge

Skovsneppe

Skærpiber

Stenpikker

Stenvender

Stor Flagspætte

Stor hornugle

Stork

Stor præstekrave

Stor Regnspove

Strandskade

Sumpmejse

Svaleklire

Tinksmed

Tjur

Topmejse

Trane

Tårnfalk

Urfugl

Vandstær