Fåglar
TillbakaBergand

Berguv

Blåmes

Bofink

Brun Kärrhök

Brushane

Buskskvätta

Ejder

Enkelbekkasin

Entita

Fasan

Fiskgjuse

Fjällvråk

Forsärla

Glada

Gransångare

Gravand

Grönbena

Gråhäger

Gulärla

Hökuggla

Kaja

Kanadagås

Kattuggla

Kärrsnäppa

Lappuggla

Lavskrika

Lövsangare

Mindre strandpipare

Morkulla

Orre

Rapphöna

Roskarl

Rödbena

Rödstjärt

Rörhöne

Råka

Skogssnäppa

Skärpiplärka

Sothöna

Stenknäck

Stenskvätta

Storspov

Strandskata

Strömstare

Större hackspett

Större strandpipare

Svarthakedopping

Svartvit flugsnappare

Sävsparv

Talltita

Tjäder

Tofsmes

Tornfalk

Trana

Trädgårdssångare

Törnskate

Videsparv

Vit stork

Ängspiplärke