Måger, Kjover, Terner m.fl.
TilbageAlm. Kjove

Fjordterne

Hættemmåge

Splitterne

Stormmåge


Vadefugle og lign.Alm. Ryle

Brushane

Dobbelt bekkasin

Hjejle

Hvidklire

Kobbersneppe

Lille præstekrave

Mudderklire

Rødben

Skovsneppe

Stenvender

Stor præstekrave

Stor Regnspove

Strandskade

Svaleklire

Tinksmed